Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Uhapšene su dve osobe za uklju’enje u krivična dela “Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” i ,”Primanje mita”

Uhapšene su dve osobe za uklju’enje u krivična dela ”Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” i ,,Primanje mita”

Priština, 14 april 2020

Policija Kosovam, odnosno Jedinica ya Istragu Privrednih Kriminala i Korupcije u Djakovici, uhapsila je dve osumnjičene osobe ya krivična dela ”Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja” iz člana 260 i ,,Primanje mita” iz člana 421 KPRK-a.

Nakon prijema informacija od strane podnosioca žalbe za slučaj u vezi sa jednom osumnjičenom osobom, koji je istom zatražio mitro, preko jedne druge osobe, u zamenu da mu neizrice kaznu ili ne izvrši kontrolu njegovog biznisa, Policija Kosova primenila je tajne mere istrage, odnosno “simuliranu kupovinu”, u kom slučaju uhapšen je na delu jedan od osumnjičenih (računovodja), koji je od strane podnosioca žalbe primio sumu novca u iznosu od 500 (petsto) evra, novac koij je uzeo za drugog osumnjičenog ( inspektora PAK-a).
Tokom sprovodjenja ove naredbe uhapšen je i drugi osumnjičen (inspektor PAK-a).

U vezi sa slučajem, osumnjičene uhapšene osobe su:
D. F. Rodjen 1977 m/kosovar i
B. H. Rodjen 1990 m/kosovar.

Nakon intervjuisanja osumnjičenih, uz savetovanje sa nadležnim tužiocem, sa njegovom odlukom osumnjičeni D.F. (inspektor PAK-a) poslat je na policijsko zadržavanje, dok osumnjičeni B.H. oslobodjen je na redovnoj proceduri.

Opšte statistike: 2020-07-08
2
Nesreće sa fatalitetom
18
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
712
Izrećene saobraćajne tikete
23
Hapšenja
16
Na zadržanje