Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Policija Kosova i Udruženje Žena Policije Kosova održavali su medhunarodnu konferenciju , na kojoj su prisustvali odbor direktora medjunarodne Asosiacije Žena Policije (IAWP)

Priština, 10 mart 2020

Policija Kosova u partnerstvu sa Udruženjem Žena Policije Kosova, bila je domaćin za nekoliko dana (07-10 mart 20) medjunarodne konferencije koja je održana na Kosovo gde je dočekala odbor direktora Asocijacije Žena Policije (IAWP). Sastanak ovog nivoa je održan po prvi put u regionu Balkana na 105 godišnjicu istorije ovog prestižnog policijskog udruženja koje ima širenje širom sveta. Ovo je bio jedan od najboljih mogučnosti promovisanja Policije Kosova u opšte, a posebno žene u Policij Kosova, da bi se promovisali na medjunarodnoj sceni .

Policija Kosova zajedno sa Udruženjem Žena Policije Kosova na svom nekoliko današnjem dnevnom redu pripremila je razvoj rada raznih panela gde predstavnici panela bili su ličnosti raznih nivoa ka na primer, g.Agim Veliu Ministar Unutrašnjih Poslova i Javne Uprave, g.Rashit Qalaj Generalni Direktor PK-a, bivša precednica RKS-a gdj.Atifete Jahjaga, zamenik Američkog ambasadora g.Nick Giacobbe, poslanici RKS-a, predstavnici iz kabineta premijera za ravnopravnost pola, gdj.Natalia Apostolova Šef kancelarije EU-ije, gdj.Kimberly Rifle menadžer programa ICITAP-a, g.Hilmi Jashari ombsuman, predstavnici misije OEBS-a na Kosovu, precednici udruženja PK-a, i IAWP-a, kao i razni predstavnici državnih i medjunarodnih institucija .

Na ovoj konferenciji , osim toga, diskutovana su i teme raznih oblasiti od strane stručnjaka raznih oblasti a posebno iz oblasti obezbedjenja kao i ulogu žene u policiji, izazovima na rekrutaciji žena u institucijama za bezbednost i prepreke za njihov napredak, razum značaja rada policije na osnovu pola kao mogučnost razvoja polnih odgovornosti, policijski pristup posvečen žrtvama tokom procesa, kao i menadžiranje slučajeva, slučajeva porodičnog naselja, trgovinom sa ljudima, naselje i zloupotreba koja je vezana sa tehnologijom, naseljnom radikalizmom, kao i razne teme.

Policija Kosova i Udruđenje Žena Policije Kosova, dokazalisu još jednom angažovanje i zajednićku posvećenost, na jačanju policijskih institucija , a posebno na jačanju uloge žene u policiji. Policija Kosova i Udruženje Žena Policije Kosova zahvaljuju se medjunarodnim partnerima, OEBSU i ICITAP-a za njihovu stanlu podršku.

 

Opšte statistike: 2020-04-01
0
Nesreće sa fatalitetom
1
Nesreće sa povredjenima
3
Nesreće bez povredjenih
127
Izrećene saobraćajne tikete
28
Hapšenja
11
Na zadržanje